Opdateret: Forsker får kritik: Undersøgte smittespredning ved Hingstekåring - men har tætte bånd til arrangøreren

Forsker bag en undersøgelse, der næsten frikendte Hingstekåring som årsag til øget smittespredning i Herning, er selv medlem af Dansk Varmblod, der arrangerede Hingstekåring.

Artiklen er opdateret den 26. maj med præciseringen fra Annette Haagerup omkring medlemskab af Dansk Varmblod.

--------------------

PRÆCISERING den 26. maj 2020

Var det store hesteevent Hingstekåring, der blev afviklet i MCH i Herning i begyndelsen af marts, årsagen til, at der i begyndelsen af corona-krisens første dage var et stort antal coronasmittede i Herning Kommune?

Spørgsmålet har været genstand for en del debat både blandt eksperter og lægfolk - ikke mindst på sociale medier.

I april gennemgik en gruppe forskere fra NIDO i Danmark, Center for forskning og uddannelse i Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland, 109 patientjournaler for at forsøge at klarlægge, hvor patienterne var blevet smittet. 

Undersøgelsen ledte til en næsten frikendelse af heste-arrangementet, der over en forlænget weekend havde 50.000 deltagere i messehallerne i Herning. 

Ledende overlæge og forsker i NIDO i Danmark, Annette Haagerup, sagde som konklusion på undersøgelsen, at man ikke kunne pege på én enkeltstående begivenhed, når man skulle forstå, hvorfor Herning blev epicenter for coronavirus i det vestlige Danmark.

Se her et interview med Annette Haagerup fra den 24. april: En forskergruppe i Hospitalsenheden Vest mener ikke, at enkeltstående begivenhed var skyld i, at Herning blev Corona-epicenter.

- De første data viser, at der er tale om et sammensat og varieret smittebillede, hvor både udlandsrejser, deltagelse i arrangementer og især tæt fysisk kontakt med en covid-19-positiv person udgør de sandsynlige smittekilder, sagde hun den 24. april i en pressemeddelelse fra Region Midtjylland.

I forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsens foreløbige resultater, pegede Annette Haagerup på, at smitten formentlig allerede havde spredt sig i det midtjyske i februar måned. Altså før Hingstekåring, der lå i begyndelsen af marts. 

- Så vidt jeg ved, så fandt Hingstekåring sted i begyndelsen af marts og ikke i slutningen af februar. Så vi kan selvfølgelig ikke udelukke, at nogle af vores smittede patienter har mødt smittede mennesker på en stor messe i byen. Men vi mødes jo - eller mødtes, før vi blev et covid-samfund - i mange store og mindre sociale arrangementer. Så det er mange kilder, der har bidraget her, sagde Annette Haagerup samme dag til TV MIDTVEST.   

Habilitetsproblemer

Avisen Danmark fortæller nu, at Annette Haagerup selv er medlem af Dansk Varmblod, der arrangerede Hingstekåring i Herning. Hun har ifølge avisen tætte bånd til foreningen og har selv udstillet heste. Efter forskerens konklusion, der altså ikke entydigt kunne pege på Hingstekåring som årsag til den øgede smittespredning i Herning, skrev Dansk Varmblod i sit medlemsblad; 

- En forskergruppe har nu klarlagt, hvorfor Herning var den kommune vest for Sjælland med flest indlagte som følge af Covid-19 i forhold til indbyggertal. Hingstekåringen har været nævnt som årsag, men det er ikke tilfældet.

I Avisen Danmark får Annette Haagerup nu kritik for ikke klart at deklarere, at hun selv er medlem af Dansk Varmblod, som brugte hendes konklusion til at frikende heste-eventet. 

Til avisen siger professor ved Københavns Universitet og ekspert i virusinfektioner Allan Randrup; 

- Det strider mod god videnskabelig skik ikke at oplyse, når man har interesser eller tilknytning til den organisation, der er under luppen i det her. Hendes tilknytning har formentlig ikke ændret resultatet af undersøgelsen, men det kan godt være, det har påvirket hendes tilbøjelighed til at udlægge resultatet som om, det frikender hestestævnet.

Overfor Avisen Danmark påpeger Allan Randrup og en anden virusekspert, Hans Jørn Kolmos, professor ved Syddansk Universitet, at NIDOs undersøgelse ikke kan bruges til at frikende Hingstekåring som smittespreder i det midtjyske.

Ifølge de to professorer har undersøgelsen flere mangler, som gør den uegnet til at konkludere, om Hingstekåring var en afgørende faktor i forhold til at sprede corona-smitten. Blandt andet fordi man endnu ikke kender inkubationstiden for Covid-19, men også fordi der kun indgår indlagte patienter på Hospitalsenheden Vest og ikke er foretaget en stikprøvekontrol blandt deltagere ved Hingstekåring. 

To skriftlige svar

TV MIDTVEST har bedt Annette Haagerup om et interview om undersøgelsen og de påståede habilitetsproblemer. Det er i dag ikke muligt at lavet et interview om sagen, oplyser pressechefen i Region Midtjylland. Men i stedet har Annette Haagerup givet TV MIDTVEST to skriftlige svar. 

Ifølge Avisen mener du nu ikke, modsat tidligere, at de foreløbige resultater af jeres undersøgelse kan bruges til at frikende Hingstekåring fra at være en faktor i den øgede smittespredning i Herning. Hvad kan undersøgelsen så brugs til? 

- Jeg har ikke ændret forklaring men som hidtil fortalt, at de første data viser, at der er tale om et sammensat og varieret smittebillede, og at når man kombinerer vores nye viden om patienternes symptomdebut med den eksisterende viden om inkubationstid, så kan man regne baglæns og sandsynliggøre, hvornår den første store gruppe, der blev indlagt, er blevet smittet. Der kommer vi hen til slutningen af februar. 

- Undersøgelsen forsætter nu, og vi nærmer os de kommende uger gennemgang af omkring 200 patientjournaler. Målet er at rapportere resultaterne fra det større datagrundlag til august. Det laver vi ikke om på, skriver Annette Haagerup til TV MIDTVEST. 

To professorer peger på, at du burde have deklaret, at du selv har forbindelse til Dansk Varmblod, der arrangerede Hingstekåring. Et det et problem for undersøgelsen?

- Spørgsmålet om min habilitet har institutleder Jørgen Frøkiær og rådgiver om ansvarlig forskningspraksis Ebba Nexø på Aarhus Universitet svaret på i denne uge, dem kan jeg henvise til, skriver Annette Haagerup i sti svar. 

TV MIDTVEST har efterspurgt de to ovennævntes kommentarer til sagen hos Region Midtjylland. Foreløbigt uden svar.  

Tema

Coronavirus