Sundhedsstyrelsen anbefaler flere værnemidler i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen har udsendt opdaterede retningslinjer for brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren.

Sundhedsstyrelsen har fredag udsendt et opdateret sæt retningslinjer for brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren. 

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. 

De nye retningslinjer betyder, at personale, der arbejder med særligt sårbare grupper, som udgangspunkt skal bære visir eller maske ved langvarig eller hyppig kontakt med borgere eller patienter, når den tætte kontakt ikke kan undgås. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen er brugen af værnemidler særligt relevant ved ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed, eller i situationer hvor personalet har mange korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter i løbet af en arbejdsdag.

Forventer øget smittespredning

Årsagen til de opdaterede retningslinjer skyldes blandt andet, at styrelsen i forbindelse med genåbningen af samfundet forventer, at der er en øget smittespredning af coronavirus.

Derfor minder styrelsen om, at der stadig er et stort behov for at have et skærpet øje på at forebygge smitterisikoen.

- Afstand, håndhygiejne og rengøring er stadig de vigtigste midler mod smittespredning, og værnemidler skal anvendes ved smitte eller mistanke om smitte med Covid-19. Men i en overgangsperiode med øget smittetryk og stor modtagelighed i befolkningen, anbefaler vi ud fra et forsigtighedsprincip ekstra tiltag for at beskytte mod smitte fra personer uden symptomer, udtaler Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen. 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.