Særlig fysisk test afslører, om midtjyder med corona skal indlægges

Region Midt har taget simpel test i brug, der kan være med til at afgøre, om corona kan udvikle sig kritisk.

Region Midtjylland har taget et nyt redskab i brug til at afgøre, om en borger med coronavirus bør indlægges.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra regionen.

Det er en såkaldt stoletest, hvor personen skal rejse sig fra en stol og sætte sig igen så mange gange som muligt inden for ét minut.

Sammen med en måling af iltniveauet i blodet giver det et billede af, om personen har brug for at blive indlagt.

- Erfaringer fra Italien tyder på, at der er en gruppe af patienter mistænkt for Covid-19 med åndenød, der fremtræder stabile, når man måler på deres vejrtrækning og kredsløb, men som alligevel senere udvikler et sværere sygdomsforløb.

- Det er vigtigt, at disse patienter identificeres og hospitalsindlægges, siger Allan Bach, som er ledende overlæge for akutlægebiler og ambulancer i regionens præhospitale afdeling.

Præhospitalet er den afdeling, som ambulancer og akutlægebiler hører under.

Stoltetesten gennemføres kun, når der er tvivl om, hvor svært patienten er ramt.

Børn og patienter, der er ældre end 70 eller har anden svær sygdom, vil ikke blive bedt om at gennemføre testen. De køres direkte til hospitalet.

Forskere vil nu undersøge, om den nye metode har en dokumenteret effekt.

- Vi glæder os meget til at se, hvad resultaterne viser, om denne relativt simpelt udførte test kan være med til at kvalificere beslutningen om, hvorvidt patienten skal indlægges eller ej, siger forskningsleder Ulla Væggemose.

Poul Due Jensen Fonden har bevilget 230.000 kroner til formålet, fremgår det af pressemeddelelsen.

Tema

Coronavirus


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Sundhed.