Medie: Coronavirus i mink kan true fremtidig vaccine

Politiken beskriver et notat fra Statens Serum Institut, der viser stor fare ved smitte i mink.

Statsministeriet har indkaldt til pressemøde klokken 16 om covid-19-smitte i mink.

Det kommer, efter Politiken onsdag har bragt en artikel, hvor de skriver,  at ifølge et endnu ikke offentliggjort notat fra Statens Serum Institut kan mutationer af virussen i mink og efterfølgende smitte til mennesker udgøre en fare for fremtidige vacciner.

Ifølge Politiken er notatet udarbejdet af virolog Anders Fomsgaard og chefepidemiolog ved Statens Serum Institut Kåre Mølbak. Det skulle vise, hvordan virus i ti mennesker i Nordjylland, der er smittet af mink, har forandret sig i en grad, der kan true effekten af en potentiel fremtidig vaccine.

OPDATERES.