Indsatte klager over corona-håndtering i fængslet

Fangerne i Nr. Snede Fængsel er utrygge og mener ikke, at de får ordentlig information under coronakrisen. Det har fået dem til fredag at indgive en officiel klage til ledelsen.

På Nr. Snede Fængsel har 42 ud af 68 indsatte i det åbne afsnit fredag skrevet under på en klage over fængselsledelens håndtering af corona-situationen. 

Her kritiserer de blandt andet, at de ikke har fået ordentlig information under coronakrisen, og de stiller spørgsmål til, hvordan fængslet vil sikre, at de indsatte ikke bliver smittet med coronavirus.

En af dem, der har skrevet under på klagen, er Finn Pedersen. Han er utryg for smittesituationen i fængslet.

- Vi får ikke noget at vide om, hvad der skal ske. Lige pludselig begynder de at lukke en afdeling ned og sætte nye fanger ind udefra. Og så er der en masse syge fanger på afdelingen, som hvis de bliver smittet, går hen og dør, siger han.

Mister mulighed for prøveløsladelse

Ligesom mange andre grupper i samfundet har de indsatte i danske fængsler ikke måttet få besøg, siden Danmark lukkede ned på grund af smitterisiko for coronavirus.

Men Finn Pedersen mener alligevel, at de indsatte i fænglerne er dobbeltramte. Blandt andet fordi coronakrisen går ud over muligheden for prøveløsladelse.

- Det betyder, at der er mange, der får fuld til i stedet for at blive prøveløsladt, fortæller Finn Pedersen.

Må I ikke regne med, at I også er underlagt nogle restriktioner ligesom resten af samfundet?

- Jo, men de er lidt grove herinde i forhold til resten af samfundet, siger han.

Fængselsinspektør Carl Johan Bjørnsholm forstår godt fangernes frustration, men siger, at det er nødvendigt med regler, der kan begrænse risikoen for smittespredning i fænglet.

Han vil udarbejde et svar til de indsatte i begyndelsen af næste uge.