Husk mundbindet, hvis du skal i fængsel

Kriminalforsorgen indfører nu et krav om, at alle besøgende i fængsler og arrester skal bruge mundbind for at sikre at der ikke bliver spredt smitte til de indsatte.

Kriminalforsorgen vil stoppe smittespredning blandt indsatte, og derfor skal besøgende nu bruge mundbind. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Fra i dag vil der være nye regler for dem, der skal besøge folk rundt om i landets fængsler og arrester.

Læs også Sundhedsstyrelsen anbefaler øget brug af mundbind hos lægen

Kriminalforsorgen har på baggrund af smitteudviklingen i samfundet valgt at indføre en række tiltag, der skal begrænse risikoen for smittespredning.

- Vi er klar over, at en begrænsning i besøg kan opleves frustrerende for de indsatte, men vi er nødt til at følge udviklingen i smittetrykket nøje og handle herefter. Vi gør det for at beskytte både indsatte og ansatte, siger chef for Koncern Sikkerhed Lars Rau Brysting.

Nye besøgsregler

  • Alle indsatte kan få besøg af nærtstående personer, som allerede har eller måtte få en  besøgstilladelse.
    Ved nærtstående personer forstås ægtefælle eller samlever, børn, børnebørn, forældre, søskende, bedsteforældre, oldeforældre og andre personer, der har en tilknytning til den indsatte, der kan sidestilles med de nævnte familiebånd. 
     
  • Alle indsatte kan fortsat få besøg af advokater og præster eller lignende repræsentanter fra et trossamfund, og for udenlandske indsattes vedkommende også diplomatiske eller konsulære repræsentanter. Disse besøg skal så vidt muligt erstattes af telefonsamtaler. Der kan gives tilladelse til, at en tolk deltager i advokatbesøg.
     
  • Besøg til indsatte i aldersgruppen 15-17 år påvirkes ikke og afvikles som hidtil.
Se mere

Fra i dag skal alle besøgende i landets fængsler og arrester bære mundbind, og det skal være på i al den tid, hvor de befinder sig på martriklen.

Læs også Bent har pakket 65.000 mundbind til skoleelever

Til at starte med, vil der blive udleveret mundbind til dem, som glemmer det, men efter en overgangsperiode forventes det, at besøgende selv medbringer mundbind.

I en periode vil det også kun være tiladt med besøg fra nærtstående personer, advokater eller en repræsantant fra det trossamfund, man er en del af.

Kravet om mundbind er gældende indtil videre, mens besøgsbegrænsningen foreløbigt er gældende frem til den 18. oktober.