Ekspertgruppe: Danmark skal fortsat have beredskab mod corona

- Vi står i en god situation, men der er stadig risiko for nye mutationer, siger formand for ekspertgruppe.

Danmark står et godt sted i håndteringen af corona, og det skal vi blive ved med at gøre.

Det er nogle af elementerne i den rapport, som en ekspertgruppe har udarbejdet, og som bliver præsenteret onsdag klokken 15 i Den Sorte Diamant i København.

- Den høje vaccinationstilslutning er meget unik og giver os helt særlige betingelser, når det kommer til den langsigtede håndtering af epidemien, siger tidligere overvismand Torben M. Andersen, der er formand for ekspertgruppen.

- Vi står i en god situation, men vi kan ikke sige, at det er endeligt ovre. Der er stadig risiko for nye mutationer, og den globale udrulning af vacciner har lange udsigter, siger han.

- Dette er sket, til trods for at den mere smitsomme og alvorlige Delta-variant nu er den dominerende, står der.

Regeringen nedsatte i maj en ekspertgruppe, som skulle komme med anbefalinger til, hvordan regeringen og de enkelte ministeriet fremadrettet håndterer smitte og samfundsøkonomiske konsekvenser af corona.

Formålet med ekspertgruppen var at få lagt en langsigtet strategi for, hvordan corona skal håndteres i de næste år.

Anbefaler ny strategi

Ekspertgruppen anbefaler en beredskabsstrategi, der har to komponenter.

Den ene er, at man har et grundniveau af coronahåndtering, som balancerer mellem hensyn til epidemikontrol, samfundsøkonomi, trivsel, folkesundhed og frihed.

Den anden komponent handler om, at man skal have et beredskab, som "understøtter en hurtig eskalation af indsatsen, i tilfælde af at epidemien skifter til et mere kritisk stadie, for eksempel fordi der opstår nye bekymrende virusvarianter".

- Når vi kommer ind i efteråret, så er det ikke kun covid-19, vi skal bekymre os over. Når vi er indendørs, så har alle luftvejsinfektioner bedre mulighed for at sprede sig, siger Astrid Iversen, professor i virologi og immunologi ved University of Oxford i England.

- Vi har haft nedlukninger, så der er ikke den samme beskyttelse mod dem. Så der er en risiko for, at vi får en alvorlig influenzaepidemi, siger hun.

I ekspertgruppen har der siddet fem personer med både økonomisk og sundhedsfaglig viden.

De tidligere økonomiske overvismænd Torben M. Andersen og Michael Svarer sidder i gruppen med førstnævnte som formand.

Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut, professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet Jens Lundgren og Astrid Iversen, der er professor i virologi og immunologi ved University of Oxford i England, er de tre andre medlemmer af ekspertgruppen.