Dom i sag om forsamlingsforbud med 44 tiltalte: Alle får coronabøde efter dansefest

Alle deltagerne ved en dansefest i Mejrup får en bøde for at have overtråde forsamlingsforbuddet den 12. december 2020.

Retten i Holstebro har afsagt dom i en usædvanlig sag, hvor 44 festdeltagere i alderen 35 til 76 år var sigtet for at have overtrådt forsamlingsforbuddet, da de var til dansefest med livemusik. Alle er blevet straffet med bøde.

De to arrangører af festen har begge fået en bøde på 5000 kroner.

-  Retten har i skærpende retning herved lagt vægt på, at disse tiltalte som professionelle musikere planlagde og tog initiativ til at afholde festen, idet de pr. sms inviterede et større antal personer med geografisk spredt bopæl i Jylland og på Fyn, står der i dommen.

Det var også en skærpende omstændighed, at der ved at samles til fest på denne måde var fare for smittespredning til en stor del af landet, og der er også lagt vægt på krænkelsen af restfølelsen hos den del af befolkningen, som fulgte restriktionerne for Covid-19.

Festen blev holdt 12. december 2020, og på det tidspunkt var forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Bøden er forhøjet med 100 procent, da det er tale om overtrædelser af coronarestriktionerne.

Dansefesten blev holdt i december 2020 på en nedlagt ålefarm ved Holstebro.
Dansefesten blev holdt i december 2020 på en nedlagt ålefarm ved Holstebro.
Foto: Hans Trier Vittarp, TV MIDTVEST

Bøde på 4000 kroner til deltagere

Festen foregik på en nedlagt ålefarm i Mejrup ved Holstebro, og alle deltagerne nægtede sig skyldige, da de mente, at festen foregik i en privat ejendom og dermed var den ikke omfattet af forsamlingsforbuddet.

Men det var retten ikke enig i. Deltagerne fik hver en bøde på 4000 kroner.

- Retten har lagt vægt på de samme omstændigheder som for T1 og T2 (de to arrangører, red.) bortset fra disses rolle i iværksættelsen af festen, står der i dommen.

Deltagernes bøder er blevet forhøjet med 50 procent.

Retten valgte med dagens domme at følge den påstand, som anklagemyndigheden var kommet med i forhold til bødernes størrelser.

Alle de dømte skal desuden sammen betale de sagsomkostninger, der vedrører dem. En person er blevet frifundet i sagen.