Coronaafsnit lukker ned i Herning og Viborg – lægefaglig direktør ånder lettet op

Der er så få coronapatienter, at de indgår i den almindelige drift på sygehusene.

Antallet af patienter, der er indlagt med coronavirus, er faldet markant i landsdelen siden midten af april.

Den positive udvikling får flere hospitaler til at lukke deres afdelinger til patienter med covid-19.

Det er blandt andet tilfældet i Herning, hvor Hospitalsenheden Vest kan fortælle, at der ikke længere er et egentligt covid-19-afsnit.

Antallet af patienter med covid-19 er simpelthen så lavt, at der stod for mange senge tomme på det særafsnit i Herning, der var oprettet til formålet.

Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest

Det fortæller Jens Friis Bak, der er lægefaglig direktør hos Hospitalsenheden Vest: 

- Det er fortsat højeste prioritet for os at begrænse smitten, og vi tager fortsat patienter ind med covid-19, som bliver isoleret. Men det sker som led i den almindelige drift. Det betyder, at de kommer ind på et isolationsafsnit i akutafdelingen, siger han til TV MIDTVEST.

quotePå nuværende tidspunkt har vi tilpasset os den aktuelle situation, så vi ikke har tomme lokaler, hvor folk ikke har noget at lave.

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest. 

Få bliver testet positive

Kommer der patienter ind, hvor der er mistanke om coronasmitte, bliver patienterne isoleret, indtil man får svar på prøverne – akkurat på samme måde som patienter med andre smitsomme sygdomme, der kræver isolation.

Der er heldigvis få patienter, der bliver testet positive, lyder det fra Jens Friis Bak.

- Vi ånder lettet op. Vi så nogle prognoser, der viste et noget andet forløb end det, vi endte ud med. Prognoserne indikerede, at vi skulle have plads til op mod 100 patienter, og jeg må sige, at vi svedte lidt over, at vi skulle flytte så mange øvrige patienter, for at det kunne lykkedes, siger Jens Friis Bak. 

Interview fra d. 6. april 2020 med lægefaglig direktør på Hospitalsenheden Vest. Denne dag skulle vise sig at blive dagen, hvor antallet af patienter indlagt med coronasmitte på Hospitalsenheden Vest peakede.

Regionshospitalet i Herning, der hører under Hospitalsenheden Vest, har været et af de sygehuse, der har haft mange patienter med coronasmitte.

Da der var størst travlhed hos Hospitalsenheden Vest var der 39 indlagte, og der har været travlt, fortæller Jens Friis Bak. 

- Det kom bag på os, hvor omfattende arbejdet med respiratorpatienter er. Vi har været oppe på seks til syv stykker ad gangen, og det var ved at tage pusten fra os, siger Jens Friis Bak. 

Hospitalsenheden Vest har hele tiden samlet alle patienter med covid-19 på Regionshospitalet i Herning. Men undervejs har den strategi været udfordret. 

- Vi opdagede, at vi fik akutte patienter ind med helt andre symptomer, der blev indlagt i Holstebro, som sidenhen viste sig at være smittet med covid-19. Det er en drilsk sygdom. Det ved vi nu, og nu kan vi tage vores forholdsregler, siger han. 

Samme billede i Viborg

Hos Hospitalsenhed Midt har man også haft oprettet en række nye afsnit og funktioner under coronakrisen. Størstedelen af dem er ligeledes taget ud af drift igen.

Det oplyser Hospitalsenhed Midt til TV MIDTVEST.  

Det gælder blandt andet et isolationsafsnit og et intensivafsnit på Regionshospitalet i Viborg.

De få patienter med coronasmitte, der er tilbage, bliver i stedet isoleret på det medicinske sengeafsnit og intensivafsnittet.

I Hospitalsenhed Midt har man dog fortsat et akutafsnit i Viborg med pladser til patienter, der venter på få svar på, om de er testet positive for coronasmitte.

Klar til at justere op igen

Regionshospitalet i Thisted har ikke haft patienter indlagt med coronavirus. Patienter fra Thisted og Morsø kommuner er i stedet blevet indlagt på Universitetshospitalet i Aalborg.

Her valgte man at lukke den nyoprettede covid-19-afdeling den 17. maj.

Dengang sagde Henrik Nielsen, der er ledende overlæge på den infektionsmedicinske afdeling på Aalborg Universitetshospital:

- Heldigvis har vi de seneste uger ikke fået nye patienter ind, som havde brug for intensiv behandling. Og efterhånden som vi udskrev flere og flere patienter, var der til sidst kun et par stykker tilbage.

Både på Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenhed Midt og Aalborg Universitetshospital er man dog klar til at justere antallet af sengepladser til patienter med covid-19 op igen, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Vi har fortsat en opgave i at behandle patienter med covid-19. Men på nuværende tidspunkt har vi tilpasset os den aktuelle situation, så vi ikke har tomme lokaler, hvor folk ikke har noget at lave, siger Jens Friis Bak, der er lægefaglig direktør hos Hospitalsenheden Vest.

Mandag eftermiddag var der otte indlagte i hele Region Midtjylland, og otte indlagte i hele Region Nordjylland.

Tema

Coronavirus


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.