Aviser fordømmer i samlet flok regeringens minkhåndtering

Beklagelser fra ministre har ikke dæmpet vreden hos danske aviser, som vil have undersøgt minkforløb.

Både statsminister Mette Frederiksen (S) og fødevareminister Mogens Jensen (S) får en særdeles hård medfart i onsdagens aviser for håndteringen af minksagen.

Således har alle større danske aviser dedikeret lederpladsen til kritik af forløbet, hvor alle mink i landet først blev beordret aflivet, hvorefter det har vist sig, at der ikke var lovhjemmel til en sådan ordre.

En "skamplet på dansk demokrati", "en kæmpe brøler" og "en fuldtonet skandale" er nogle af de betegnelser, der bliver sat på sagen.

Flere giver udtryk for, at Mogens Jensen står med en stor del af ansvaret.

- Det er passende, at Mogens Jensen bliver fyret. Der må en sikker hånd på roret, skriver B.T. på lederplads.

- Magter ikke opgaven

Mindre direkte er Jyllands-Posten i forhold til kravet om ministerens eventuelle afgang.

Men avisen mener, at det står klart, at "Mogens Jensen ikke magter opgaven som minister".

I lighed med flere andre aviser hæfter Jyllands-Posten sig også ved Mette Frederiksen rolle i sagen, efter at hun i første omgang meddelte ordren på et pressemøde.

- Siden det skelsættende pressemøde har Mogens Jensen udadtil stået som den eneansvarlige minister, og for hver time bliver det stedse mere klart, at statsministeren er parat til at ofre ham, hvis det måtte vise sig opportunt, skriver Jyllands-Posten.

Uanset hvad handlede regeringen for hurtigt, mener Ekstra Bladet, som også peger pilen i retning af Frederiksen og ikke finder det "særligt sympatisk, når chefen sender aben nedad".

- Hun burde tænke lidt over, om ikke hun skulle dæmpe handlekraften lidt og igen blive en del af demokratiet. Det er nemlig kun i diktaturer, man handler uden lovligt mandat, skriver avisen i sin leder.

- Hvordan kunne det ske?

Flere aviser kræver en tilbundsgående undersøgelse, og Politiken sender en byge af spørgsmål afsted, som avisen gerne vil have besvaret:

- Hvordan kunne det ske? Hvilken rådgivning fik ministrene – og statsministeren – af deres embedsmænd? Har der virkelig ikke været jurister eller departementschefer i de mange involverede ministerier, der har advaret om, at den politiske beslutning stred mod loven? spørger avisen på lederplads.

Berlingske støtter op om kravet om en undersøgelse og konstaterer i sin leder:

- #minkgate – som sagen nu også internationalt er blevet kendt som på sociale medier – ligner mere og mere en fuldblods skandale.

Både Mogens Jensen og Mette Frederiksen har beklaget.

En redegørelse igangsat af regeringen forventes at være klar onsdag i næste uge.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.