Alle forårets konfirmationer skal udskydes

Alle konfirmationer skal rykkes til efter pinse på grund af coronavirus, lyder det fra Folkekirken.

Forårets konfirmationer skal nu rykkes. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

I søndags var der ingen salmesang og orgelspil i kirkerne, da søndagsgudstjenesterne blev aflyst for at undgå spredning af coronavirus. Men det er ikke det eneste store indgreb i folkekirkens hverdag. 

Læs også Søndagsgudstjenesten er aflyst - men sognepræst forsøger sig med en anden løsning

I dag lyder det i en opdateret vejledning fra landets biskopper, at forårets konfirmationer bør rykkes til efter pinse.

Pinsedag ligger den 31. Maj.

- Det er for at give forældrene og konfirmanderne ro. Regeringen har meddelt, at der ikke kan finde konfirmationer sted nu, og vi kan ikke se om hjørner, men noget tyder på, at det ikke er overstået endnu. Vi ved godt, at det er en stor gene, det er vi smerteligt bevidste om. Men vi er nødt til at imødekomme det store behov for afklaring, som familierne har, forklarer kontorchef ved Viborg Stift, Bodil Abildgaard.

De nye datoer for konfirmationerne besluttes lokalt.

DEN OPDATEREDE VEJLEDNING FRA BISKOPPERNE

  • Kirkerne er lukkede. Det vil sige, det er ikke muligt at holde kirkerne åbne for bøn eller lignende.

  • Alle gudstjenester er aflyst.

  • Begravelser finder sted under andre former. Dåb og vielse bør udskydes hvis muligt, og dette aftales mellem præsten og de involverede. Hvis det gennemføres, skal antal deltagere begrænses til nærmeste pårørende og vidner.

  • Konfirmationer til og med påske bør udskydes. Præster skal indstille forældre på, at samtlige konfirmationer kan blive udskudt. Situationen bliver fulgt tæt.

  • Begravelsesform kan undtagelsesvist være jordpåkastelse efter kremering. Præsten skal aftale en senere højtideligholdelse med de pårørende.

De kirkelige handlinger, der gennemføres, skal finde sted under restriktive forhold:

  • Minimum personale: dvs. præst, organist og kirketjener. Antallet af kirkesangere bør minimeres eller overvejes udeladt.

  • Antal deltagere: Provster og præster har af biskop fuldmagt til at fastlægge et skønnet antal, der omfatter nærmeste pårørende og så få som muligt.

  • Kun inviterede deltagere. Det er vigtigt, at præsten tydeligt giver den pågældende familie besked om, hvor mange deltagere der kan være til stede, så der er så få som muligt og inden for det fastlagte antal. Det er private arrangementer.

  • Aftal klart, at kirketjener skal tælle ved døren og afvise, når det fastlagte antal er nået – sammen med præsten.

  • Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. Følg sundhedsmyndigheders generelle anbefalinger i forbindelse med besøg i private hjem.

Kilde: Folkekirken.dk