Professor analyserer Bøvl og Bureaukrati: - Et regelstop ville være ambitiøst

Tilbage i 80'erne forsøgte Poul Schlüter at indføre et regelstop. Det kunne man i princippet godt overveje igen, siger professor.

Det er her i Folketingssalen, regler og love vedtages. Foto: Niels Christian Vilmann / Ritzau Scanpix

Der ligger en svaghed i, at langt de fleste regeringer generelt og uforpligtende har sagt, at vi skal af med reglerne.

Professor Peter Bjerre Mortensen

Politikerne på Christiansborg kunne i princippet godt overveje et regelstop.

Det mener professor Peter Bjerre Mortensen fra Aarhus Universitet. Han er medforfatter til bogen Regelstaten.

- En måde, som også Schlüter (konservativ statsminister fra 1983-1992, red.) havde fat på, var, at man kunne prøve, at hver gang man indførte en ny regel, skulle man fjerne minimum én eksisterende regel. Det var en variant, hvor man kunne holde snor i den samlede regelvækst.

Peter Bjerre Mortensen vurderer, at der ville være områder, hvor det ville være svært at efterleve.

- Fordi der er områder, hvor man vil mene, at der er behov for at regulere mere – det kunne være på klimaområdet, siger han.

I den her uge har TV MIDTVEST sammen med TV 2 og de andre TV 2-regioner fokus på regler under temaet Bøvl og Bureaukrati. I den forbindelse har vi fortalt om kommunale solcelleanlæg på Mors, der aldrig har været i drift, fordi afgiftsregler gør dem til en dårlig forretning.

Vi har også fortalt om GDPR og det store ekstraarbejde, det har givet kommunerne. For eksempel skal Viborg Kommune bruge mere end tyve stillinger om året på at administrere GDPR.

- Selvfølgelig skal borgernes rets- og it-sikkerhed være i orden. Man skal bare gøre sig klart, at konsekvensen af lovgivningen og måden, vi implementerer den på i Danmark, gør, at ressourcerne går fra at løse andre opgaver, der kan skabe værdi for borgerne, sagde kommunaldirektør Lasse Jacobsen mandag til TV MIDTVEST.

Mange regler på beskæftigelsesområdet

I forbindelse med Bøvl og Bureaukrati har vi ringet rundt til alle borgmestre og regionsrådsformænd. Flere af de midt- og vestjyske nævnte beskæftigelsesområdet som et, der trænger til et eftersyn.

Et område, som professor Peter Bjerre Mortensen også fremhæver.

- For eksempel på beskæftigelsesområdet er der meget tæt regulering, og der kunne man måske godt arbejde med et regelstop – enten som at man ikke måtte indføre nye regler, eller hvor man har sådan et nettoregelstop, hvor der samlet set skal trækkes minimum én ud, hver gang man indfører en ny, siger han. 

02:50

Viborg Kommune vil gerne forsikre sine frivillige landsbypedeller. Men reglerne er en udfordring.

Luk video

De mange nye regler er ofte ændringer af allerede eksisterende regler. Og det er netop, når nye tiltag skal vedtages, at politikerne skal være opmærksomme.

- Der er ikke så meget fokus på, at regelmængden vokser, når man vedtager nye regler. Her vil en eller anden form for regelstop måske gøre, at det kommer til at fylde mere i de faser, hvor man vedtager nye regler fremfor kun at være bagudrettet, uddyber Peter Bjerre Mortensen.

Statsministeren skal i spidsen

Over årene har statsministre erklæret opgør med regler og bureaukrati. Men det bliver ofte mere af navn end af gavn.

- Tilbage under Schlüter-regeringen i begyndelsen af afbureaukratiseringskampagnen var der større effekt. Og det skyldtes måske, at statsministeren satte sig i spidsen for det. Det kræver virkelig politisk kraft og opmærksomhed. Og derfor tror jeg, at der ligger en svaghed i, at langt de fleste regeringer generelt og uforpligtende har sagt, at vi skal af med reglerne. Hvis man virkelig vil gøre noget, skal det gøres til et væsentligt regeringsprojekt, som har statsministerens store opmærksomhed, siger Peter Bjerre Mortensen. 

I den forbindelse påpeger Peter Bjerre Mortensen, at politikere og embedsfolk kan blive bedre til at undersøge, om de regler og love, de planlægger at indføre, vil skabe problemer snarere end løsninger.

04:44

I den her uge har vi haft fokus på Bøvl og Bureaukrati og vist eksempler på, hvornår regel-Danmark spænder ben.

Luk video