Jordskælv kan frede Vestjylland for atomaffald

Undersøgelser af undergrunden i de seks områder, der er udpeget som mulige slutdepoter for atomaffald, viser nu, at Lolland er svag favorit til at huse atomaffaldet. Det viser en netop færdiggjort rapport fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Torsdag afleverede De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) en rapport til Sundhedsministeriet. I den har Geus beskrevet de omegnsstudier, som eksperter har foretaget af de seks mulige modtagere af atomaffald fra Risø.

I rapporten står der blandt andet, at der er større seismisk aktivitet i det nordlige Jylland. Og det taler imod, at et slutdepot for atomaffald kan ende i Vestjylland. Det skriver Politiken.

- Det er fint, at disse detaljer fremgår af studierne, men uanset hvad studierne fortæller om undergrunden de forskellige steder, står vi fem kommuner fortsat sammen og vil arbejde videre for, at atomaffaldet ikke bliver gravet ned i en af kommunerne, siger Skives borgmester, Flemming Eskildsen.

Intet er afgjort

Der er dog langt til en afgørelse. Eksperterne har nemlig ikke anbefalet noget område frem for et andet. Samtidig mangler der en strategisk miljøvurdering af de seks områder og af muligheden for fortsat lagring i et mellemlager på Risø.

I slutningen af året skal eksperterne skære de mulige slutdepoter ned fra seks til to. Samtidig bliver mulighederne for at sende affaldet til udlandet også undersøgt. Det sker efter at et flertal i folketinget har pålagt Sundhedsminister Astrid Krag (SF), at undersøge den mulighed.

I næste uge borgmestrene fra de fem kommuner, som er udpeget som mulige slutdepoter, indkaldt til møde med Sundhedsministeren.

- Jeg er glad for invitationen, og jeg vil gerne understrege, at det er vigtigt, at vi nu bliver inddraget i den kommende proces. Det er ikke nok, at vi bliver hørt i de kommende miljøvurderinger, siger Flemming Eskildsen, borgmester i Skive.

Der er i alt 10.000 kubikmeter lav- og mellemradioaktivt affald.

Struers borgmester Niels Viggo Lynghøj har læst dele af rapporten. Hør her, hvad han mener om dens konklusioner:

Niels Viggo Lynghoej kommenterer rapport