Ingen hjælp til Thise fra minister

Indenrigs- og sundhedsministeren er urokkelig i sag om placering af atomaffald.

Bertel Haarder fjerner ikke Thise fra listen over mulige placeringer af atomaffald. Så klar er meldingen fra ministeren i et brev til de radikales leder Margrethe Vestager.

Vil skade mejeriet

Vestager har i et brev til ministeren bedt Haarder om at fjerne Thise fra listen på grund af områdets økologiske varemærke, Thise Mejeri.

"Et år eller mere med usikkerhed om placeringen af slutdeponiet vil lamme virksomhedens fremtidige muligheder", skriver Vestager, som argument for, at fjerne Thise fra listen, der i alt har seks navngivne lokaliteter, som kan blive depot for atomaffaldet.

Ingen øget belastning

Men den argumentation preller af på ministeren. Han henviser til, at de kommende depoter vil give mindre stråling end almindelig baggrundsstråling, og han er lodret uenig i at depotet vil udgøre en belastning for det omgivende miljø.

Hold fast i sagligheden

"Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at sagen let udløser mange følelser, men så meget vigtigere mener jeg det er, at vi holder fast i det saglige i sagen", skriver Bertel Haarder i sit svar til den radikale leder.

Tidligere indslag om placeringen af atomaffaldet her