Atomaffald bliver måske over jorden

Fredag kom Sundhedsministeriet med en rapport, der viser, at et mellemlager nu også er en mulighed når det gælder opbevaring af atomaffald.

De slipper måske med skrækken i Struer og Skive. Nu er en ny løsning i spil til opbevaring af atomaffald.

Siden 2003 har det stået fast, at atomaffald fra Risø skal graves ned i et slutdepot. Struer og Skive er to af i alt fem kommuner, der er udpeget til at kunne huse affaldet, selvom de to vestjyske kommuner har protesteret kraftigt imod det. Kommunerne mener, at det ville være bedre at lave et mellemlager oven jorden i stedet for at grave det radioaktive affald ned.

Nu åbner en ny rapport fra Sundhedsministeriet for, at et mellemlager over jorden er en mulig løsning på linje med den hidtidige plan om at grave affaldet ned i et slutdepot. I rapportens konklusion hedder det:

 Det er muligt at lokalisere og etablere et sikkert langtidsmellemlager i Danmark, hvor de opstillede sikkerhedskrav forventes overholdt igennem en 100 års periode.

 Mellemlageret skal antagelig placeres terrænnært.

 Et mellemlager og et slutdepot er forskellige ved, at mellemlageret skal have bemanding og driftsbudget i en 100 årsperiode, hvorefter der vil være udgifter til dekommissionering og overførsel af affaldet til et slutdepot.

Det er nødvendigt at udføre detaljerede studier i form af sikkerhedsanalyser og -vurderinger, lokaliseringsforhold, organisation, drift samt økonomiske udgifter til hele projektet, som grundlag for en etablering af et mellemlager.

 Etablering og drift af et mellemlager er omkostningstungt og sammenlagt med omkostninger til et senere slutdepot en betragtelig ekstra udgift for det danske samfund.

Ikke desto mindre er der nu efter dagens rapport tændt håb i øjnene på borgmestrene i Struer og Skive:


Læs flere artikler fra Struer eller i kategorien Miljø.