Atom affald forsinket

Først sidst i 2013 bliver antallet af mulige depoter for atomaffaldet fra Risø skåret ned fra seks til to.

Der kan være håb om, at der ikke kommer atomaffald til Struer eller Skive Kommune. Ifølge udmeldinger fra Folketingets partier har sundhedsminister Astrid Krag, SF, skiftet kurs i forhold til et slutlager for atomaffaldet fra Risø. Myndigheder vil nu vente til sidst på året inden de indkredser feltet af mulige depoter fra seks til to. Det var meningen, at de seks mulige steder fordelt på kommunerne Struer, Skive, Kerteminde, Lolland eller Bornholm skulle være skåret ned til én allerede før nytår, men på grund af stor modstand fra kommuner og borgere, bliver planen forsinket.

Muligvis til udlandet

De involverede politiske partier vil nu se, om alt atom affaldet kan blive sendt til et andet land i stedet for. Samtidig vil de også undersøge muligheden for at lave et mellemlager, der ikke er gravet ned i jorden.

De fem kommuner føler sig dårligt informeret i sagen, hvor 5000 tons atomaffald skal opbevares et andet sted i Risø ved Roskilde, hvor det ligger lige nu.


Læs flere artikler fra Struer eller i kategorien Miljø.