Vindmølle-undren i Thisted kommune

Nabo til gigantmøller må ikke sætte lille husstandsmølle op.

En landmand i Thy har fået afslag fra kommunen på at sætte en husstandsvindmølle op på sin jord. Det til trods for at ansøgeren er nabo til verdens største vindmølle i Østerild.  

Thisted Kommune mener, det skæmmer billedet og begrunder afslaget med, at opstilling af husstandsvindmølle som ansøgt vil få væsentlig negativ påvirkning af landskabet.

Jens Strandbæk Clausen, håber, at politikerne ændrer reglerne, så han kan få sat en husstandsvindmølle op.

En landmand i Thy må ikke sætte en husstandsvindmølle op, da det skæmmer billedet. Men fra hans eget hus kan han se de store møller i Østerild.