Vil sikre kysten mod ny Bodil

Kystdirektoratet og fire vestjyske kommuner har indgået en ny aftale om sikring af kysten. Den skal forhindre havet i at spise yderligere af Vestkysten.

De fire kommuner på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab og Kystdirektoratet har netop indgået en fem-årig fællesaftale om kystbeskyttelse.

Formålet med aftalen er at sikre, at kystbeskyttelsen planlægges og udføres, så kystlinjen ikke rykker ukontrolleret tilbage i landet, og at området sikres mod oversvømmelse og klitgennembrud. Kysten er på hele strækningen udsat for hårdt pres fra Vesterhavets bølger og vind.

- Det er vigtigt at tænke langsigtet for at kunne udføre den bedste kystbeskyttelse, så vi er glade for, at en aftale med de fire kommuner for de næste fem år nu er på plads, siger seniorkysttekniker og projektleder i Kystdirektoratet, Holger Toxvig.

På de strækninger, hvor der er risiko for huse og infrastruktur eller klitgennembrud under storm, er målsætningen at holde kystlinjen på nuværende niveau.

Skal modstå en Bodil II

Hele strækningen skal kunne modstå en såkaldt 100-års storm. Det vil sige en storm, der er så voldsom, at den statistisk set kun forekommer med mere end 100 års mellemrum.