Video: Luciadag

Den 13. december er luciadag, og derfor var der lucia-optog landet over.