VIDEO: Brand i rensningsanlæg

Brandvæsnet er kaldt ud til en brand på rensningsanlægget i Vilsund.