Vestkysthavn skal stormsikres

Millionprojekt skal sikre Thorsminde Havn mod oversvømmelser

Thorsminde Havn skal sikres mod fremtidige oversvømmelser med en hydraulisk port, der kan spærre indsejlingen når de kraftige storme raser.

Den seneste uges storme med vindstød af orkanstyrke, har igen skabt store ødelæggelser i Thorsminde med en vandstand på op til 3.30 meter over normalen.

- Alle el-skabe i havnen er ødelagt, og flere virksomheder har fået ødelagt inventar og elektronik, fortæller Leif Jensen der er havnechef i Thorsminde.

Under stormen Bodil for to år siden sank flere kuttere i havnen, mens andre både blev skyllet op på land af de store vandmasser der trængte ind i fra havet. Alt sammen medvirkende til af havnechefen nu slår alarm.

- Der er alt for store udgifter med udbedring af skader og slitage, både for havnen og havnens brugere. Det dur bare ikke, siger Leif Jensen.

Han har fået udarbejdet et projekt, der kan løse problematikken. En port, der kan åbnes og lukkes ved indsejlingen, og som kan holde vandet ude når det blæser. Projektet er anslået til at koste omkring 11 millioner kroner.

- Det er rigtig mange penge, men de skal findes, hvis vi skal sikre havnen mod fremtidige oversvømmelser, konstaterer havnechefen.

Han bakkes op Jean Kamstrup, der driver smedevirksomhed på havnen i Thorsminde. 

- Vores bygninger kan ikke blive ved med at tåle den kraftige påvirkning fra vand og salt. De går simpelthen til, og jeg har bestemt at den dag de falder sammen så flytte jeg herfra, siger Jean Kamstrup.

Smedvirksomheden vil dog overveje at investere i bygningerne, hvis højvandsporten bliver en realitet. Og måske er løsningen lige om hjørnet. 

Brancheorganisationen Danske Havne har netop sendt en forespørgsel til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i håbet om at få frigivet nogle ubrugte midler.  Penge, som  havnen i Thorsminde håber at få fingre i.