Vestjysk Bank fremlægger underskud

Vestjysk Bank har i dag offentliggjort halvårsregnskabet for første halvår 2013. Det viser et mindre underskud på 66 millioner.

Nedskrivninger på knap 400 millioner er årsagen til, at Vestjysk Bank kommer med et underskud på 66 millioner for første halvår af 2013. Banken har ellers haft et tilfredsstillende basisresultat på 327 millioner, men nedskrivninger på lån for i alt 393 millioner betyder, at tallene alligevel går i rødt. I første halvår 2012 var resultatet et plus på 16 millioner.

 - Man kan ikke være tilfreds, så længe det er et rødt tal. Men jeg er sådan set nogenlunde tilfreds med udviklingen, når man ser på hvad der skete med banken specielt i 2012, hvor vi måtte nedskrive med 1,5 milliarder på udlån, siger administrerende bankdirektør Vagn Thorsager til TV MIDTVEST.

Han giver den generelle finanskrise og et fortsat svært marked for mange af bankens erhvervskunder som årsag til underskuddet.

 - Det er en sum af at mange kunder, virksomheder stadigvæk har det svært. Når vi hjælper dem, så koster det på driftsregnskabet og ofte også et beløb, der skal bogføres under nedskrivninger. Men vi skal også huske på, at vi stadig har mange sunde kunder, og det er vi glade for. Men det er klart, at fokus rettes på de svageste kunder, og mange af dem ser vi også muligheder for kommer ind i en sund økonomi.

Optimisme hos direktøren

Selvom banken leverer et underskud, så er der optimisme at spore hos bankdirektøren. Især er han tilfreds med basisindtjeningen, der beløber sig til 641 millioner. Samtidig har banken formået at reducere omkostninger med 20 procent i forhold til samme periode sidste år, så det tal nu lyder på 314 millioner.

 - Vi er på vej igennem et sejt træk. Den slags tager tid, og det koster også yderligere nedskrivninger for at holde svage kunder kørende, som ser ud til igen at kunne blive sunde kunder. Vi bakker vores kunder op, men det er hele tiden en balance, og det tager tid at få det rettet op, inden vi kan sige, at nu er vendepunktet kommet, fortæller Vagn Thorsager.