Vand med colibakterier

Der er fortsat coliforme bakterier i drikkevandet fra 35 vandværker. Herunder vandværker i Viborg Kommune.

På vandværker i Viborg Kommune kæmper man stadig med coliforme bakterier i drikkevandet. Det drejer sig dog ikke om den farlige fækale E. colibakterie

Professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU Miljø kalder det for højst besynderligt, at syv vandværker ud af de 35, tilsyneladende slet ikke arbejder på at løse problemerne. Det skriver bladet Ingeniøren.

Tidligere i år lavede bladet Ingeniøren en opgørelse over forureninger i den danske vandforsyning. Den opgørelse har By- og Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet siden fulgt op på, ved at evaluere kommunernes indsats. Det har skåret antallet ned fra 228 vandværker fordelt på 63 kommuner.