Ugyldige stemmer på Bent Hansen

Brevstemmer på Bent Hansen bliver erklæret ugyldige. Der var nemlig to Bent Hansen, der stillede op til regionsrådsvalget i Region Midtjylland.

Der er Bent Hansen og så er der Bent Hansen. Den ene er Socialdemokrat og den anden Kristendemokrat.

Men det er umuligt at skelne den ene fra den anden på en brevstemmeseddel, hvis man ikke skriver partinavnet med. Og det fører til stemmespild. Alle stemmesedler, hvor der blot står Bent Hansen bliver nemlig erklæret ugyldige.

- Jeg har selv fået nogle eksempler på, at der er nogle, der har skrevet mit navn og ikke været klar over at der også skulle være et partibogstav, siger Regionsrådsformand Bent Hansen, Socialdemokratiet.

To Bent Hansen

Kristendemokraten Bent Hansen fik 154 stemmer til regionsrådsvalget. Den socialdemokratiske regionsrådsformand fik 104.000 personlige stemmer.

- Selv om Bent Hansen skulle få 500 brevstemmer smidt væk, så har han jo nok til at komme ind, siger Kristendemokraten Bent Hansen, Lemvig.

Mens Regionsformand Bent Hansen stillede op som nummer et på den socialdemokratiske liste, så var Bent Hansen fra Lemvig kun nummer 15 og næstsidst på Kristendemokraternes liste.

- Det drejer sig ikke så meget om de to Bent Hansen'er her. Det drejer sig om principielt i fremtiden at undgå, at stemmer går til spilde på en måde, og at det dermed kan få indflydelse, siger Regionsrådsformand Bent Hansen. 

20 ugyldige i Aarhus

I Aarhus kommune, der er regionens klart største, hvor Bent Hansen fik mere end 30.000 stemmer, vurderer valgchefen, at navnesammenfaldet har kostet omkring 20 vælgere deres stemme. Selv om det ikke er mange, så er det 20 for meget, hvis man spørger socialdemokraternes kommunalordfører.

- Jeg synes, vi skal have gjort noget, så vi på en eller anden måde sikrer, at folk der bliver vejledt til at stemme på en bestemt måde til brevstemmer, at det også går hen og bliver gyldige stemmer, siger Simon Kollerup, kommunalordfører, Socialdemokraterne.