Uenighed om råstofindvinding i statsskove

Region Midtjylland vil indvinde grus og sand fra statsskovene i regionen. Men det vil miljøministeren ikke være med til.

Politikerne i Region Midtjylland er røget uklar med miljøminister Esben Lunde Larsen. Det drejer sig om råstofindvindig - altså for eksempel grus og sand. Regionen vil gerne have mulighed for at grave i statsskovene. Men det vil ministeren ikke være med til.

I statsskoven ved Herrup mellem Holstebro og Viborg vil Region Midtjylland gerne udlægge et område til råstof-indvinding.

- Det er klart, at når vi vælger, vil vi gerne have noget af det bedste, når vi alligevel skal til at grave. og her er der noget der er rigtig godt, siger Poul Erik Christensen (B), formand Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland.

Når regionen giver tilladelser til grusgrave ude i det åbne land, opstår der ofte konflikter. Naboerne klager over støj, støv og trafik. Derfor har politikerne rettet blikket mod de store statsskove.

- Det kan aflaste de gravesteder, vi ellers har, og som er tæt på naboer og generer dem voldsomt i det daglige, fastslår Poul Erik Christensen. 

Region Midt har søgt om at udlægge 89 af 809 hektar i plantagen ved Herrup, men Naturstyrelsen har sagt nej. Og miljøministeren er enig.

- Statsskovene er til for rekreative formål, for træproduktion og for at vi som borgere kan færdes der, så det er ikke nogen god ide, siger Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Regionspolitikerne har dog ikke tænkt sig at give op uden kamp.

- Det her kan man ikke andet end blive oprørt over, at en minister tager mere hensyn til træer end til de borgere som bliver generet voldsomt i rigtig mange år, siger Poul Erik Christensen.

- Der er meget klare for det her, og så længe Region Midtjylland kan finde den ressource, de skal have andre steder, så skal det ikke foregå i statsskovene. Skulle der være nogle helt specielle tilfælde, hvor statssskoven kan levere en råstofindvinding, som ikke kan findes andre steder, ja så ser vi på det, fastslår ministeren.

Regionen peger på, at de firmaer, der bruger grusgravene, har pligt til at genoprette naturen efter brug. Regionen vil nu skrive til ministeren for at fortsætte dialogen.