Tilbage i politik efter vanrøgt

Socialdemokrat tilbage i byrådet i Skive efter sag om vanrøgt af får.

I oktober 2012 meldte politikeren Carsten Håhr Veile sig syg som følge af en sag om vanrøgt af får.Sygeforløbet skyldtes, at sagen var en stor belastning for ham og hans familie.

Dom i LandsrettenStatsadvokaturen krævede byrettens dom prøvet ved Landsretten.Kravet var, at Carsten Håhr Veile skulle fratages retten til at holde dyr i en periode. Men Landsretten gik den anden vej og reducerede byrettens bøde på 15.000 kroner til en bøde på 5.000 kroner for vanrøgt.

Klar igen

Om sin genindtræden i Skive Byråd siger Carsten Håhr Veile:

 - Jeg er klar nu. Sagen er et overstået kapitel, og jeg har fået en væsentlig mildere dom, siger Carsten Håhr Veile til Skive Folkeblad om sit comeback i byrådet.