Tidsregistrerer ved brug af fingeraftryk

KompetenceCenter Skjern vil spare både tid og penge, når det tager tager ny tidsregistrering i brug.

KompetenceCenter Skjern vil fra 1. september benytte et system, der registrerer møde- og sluttidspunkt for aktiverede borgere ved at bruge deres fingeraftryk.

 - Centret sparer meget administrativt arbejde ved at indføre det nye system. Jeg vurderer, at der kan spares ca. 2 timer pr. dag i hele organisationen, svarende til ca. 40.000 kr. pr. år, fortæller afdelingsleder i KompetenceCenter Skjern, Jan Bune. 

Systemet laver en 'komme-gå'-oversigt for den enkelte aktiverede borger, så hans eller hendes kontanthjælp ved månedens afslutning kan udbetales korrekt.

 - For de aktiverede betyder systemet også en tidsbesparelse, fordi de ikke længere skal hen til skranken og fortælle, at de er mødt eller på vej hjem. Samtidig bliver de selv ansvarlige for at stemple ind og ud - sådan som medarbejderne er det i mange virksomheder - så det er også en forberedelse på at komme i arbejde, forklarer Jan Bune. 

KompetenceCenter Skjern tilbyder opkvalificerende udviklingsforløb for kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed. Der er tre forskellige forløb med sammenlagt 120 deltagere.