Svingende blodsukker kan føre til hjertekarsygdom viser rotteforsøg

Nye rotteforsøg indikerer, at svingende blodsukker kan øge risikoen for hjertekarsygdomme hos diabetespatienter.

Har du et stabilt niveau af sukker i blodet, eller svinger dit blodsukker op og ned, når du spiser?
    
Nyere dansk forskning tyder på, at det kan gå ud over diabetespatienters helbred, hvis niveauet af sukker i deres blod ikke er stabilt men derimod svinger op og ned.
    
- I de senere år er man i stigende grad blevet opmærksom på, at et svingende blodsukker ser ud til at give forhøjet risiko for hjertekarsygdom. Det bekræfter vi i vores studie, og så kommer vi med en mulig forklaring på, hvorfor det er sådan, siger Günaj Rakipovski, der har lavet det nye studie, som en del af hans ph.d. på Københavns Universitet og Novo Nordisk, til Videnskab.dk.

Nuværende målinger ikke præcise

De farlige udsving i blodsukkerniveauet bliver overset i almindelige målinger, fortæller diabetesforsker Troels Krarup Hansen fra Aarhus Universitetshospital.
    
Når en diabetespatient går til lægen for at få kontrolleret sit blodsukker, måler lægen nemlig normalt det såkaldte langtidsblodsukker - det vil sige det gennemsnitlige niveau af sukker i blodet over længere tid.
    
Langtidsblodsukkeret er et vigtigt mål for diabetespatienters helbred, men fordi der er tale om et gennemsnitstal, siger langtidsblodsukkeret ikke noget om, hvor store udsving i blodsukkeret, patienten har haft siden sidste kontrol hos lægen. Med andre ord vil to patienter kunne få samme resultat på målinger af deres langtidsblodsukker, selvom den ene patient har haft et stabilt blodsukkerniveau, mens den anden har haft store udsving i blodsukkeret.
    
- Det nye studie bekræfter en mistanke, som man længe har haft om, at det i sig selv kan være farligt at have et svingende blodsukker, også selvom du måske får et pænt og lavt tal, når lægen måler dit langtidsblodsukker, siger Troels Krarup Hansen, som er professor med ekspertise i diabeteskomplikationer, men ikke har været en del af det nye studie.

Testet på rotter    

Det danske studie bygger på eksperimenter med rotter, og særligt et af resultaterne overraskede forskerne.
    
Det viste sig nemlig, at rotter, som havde et relativt lavt gennemsnitligt blodsukker (langtidsblodsukker), men som samtidig havde store udsving i blodsukkeret, tilsyneladende havde lige så stor risiko for at udvikle hjertekarsygdom, som rotter med et højt gennemsnitligt blodsukker.
    
Professor Troels Krarup Hansen påpeger, at man skal være varsom med direkte at overføre resultater fra rotteforsøg til mennesker. Men da flere større befolkningsundersøgelser på mennesker også peger på, at et svingende blodsukker kan gå ud over helbredet, mener Troels Krarup Hansen, at både læger og diabetespatienter bør være opmærksomme på problematikken, skriver Videnskab.dk.