Sundhedsformand kritiserer Region Nordjylland

Folketingspolitikere går ind i sagen om den manglende behandling af spiseforstyrrede i Region Nordjylland. (Arkivfoto)

Torsdag i sidste uge fortalte TV MIDTVEST om anoreksipatient Louise Olesen fra Thisted, der fem gange har fået tilbagefald efter at være blevet udskrevet. Nu står tre øvrige patienter frem med kritik af tilbuddene til spiseforstyrrede i Region Nordjylland.

- Jeg synes ikke, der bør være forskel på, om man er spiseforstyrret i Region Hovedstaden eller Region Nordjylland. Men det er der, der er voldsom forskel, siger Camilla Hjeresen Kongerslev, der er patient i Aalborg.

I Region Nordjylland er der ikke et tilbud, hvor patienterne får fast behandling i dagtimerne, mens de kan overnatte hjemme.

Det er ikke nok, mener formanden for folketingets Sundheds- og Ældreudvalget.

- Jeg synes det er dårligt, at man ikke har dagbehandling i Region Nordjylland. Man har det i andre regioner, og det er jo netop fordi man kan se, at det virker de steder, siger folketingspolitiker Liselott Blixt (DF), der er formand for Sundheds- og Ældreudvalget.

Region Nordjylland

Cheflæge i psykiatrien i Region Nordjylland mener, at behandlingen bliver dækker ind på andre måder.

- Vi har mulighed for i det ambulante behandlingstilbud at tilbyde patienterne elementer der ligner behandlingen i et dagshospital. Det er elementerne psykoterapi, undervisning i patientens lidelser, mulighed for familiearbejde, mulighed for at inddrage diætist, mulighed for fysioterapi og så videre. Og hvis patientens vægt falder under et vist niveau, har vi mulighed for at indlægge patienten. Og hvis patienten har en alvorlig sværhedsgrad, har vi et samarbejde med Region Midtjylland, siger Morten Kjølbye, cheflæge i psykiatrien i Region Nordjylland.

Nu går flere folketingspolitikere ind i sagen om den manglende behandling af spiseforstyrrede i Region Nordjylland