Storkereder gøres klar til rykind

I løbet af marts iværksættes en ekstra indsats, der skal tiltrække storkepar til området omkring Nørreådalen øst for Viborg.

Generelt er det gået gevaldigt ned ad bakke for ynglende storke i Danmark, men i juni måned sidste år ankom et storkepar til Nørreådalen, hvor parret holdt til indtil slutningen af august. Den succes håber en storkeekspert og andre storkeinteresserede at kunne gentage. Derfor vil de optimere forholdene, så alt er klart, hvis storkene igen slår sig ned.

- De reder, storkene skiftede mellem sidste år, skal gøres i stand. Der kommer nye reder op, og så kan de veksle mellem dem, siger Hans Skov, der er storkeekspert i Dansk Ornitologisk Forening.

For 100 år siden var der mere end 1000 ynglende storkepar, men de senere år har der kun været meget få storke, som har bygget reder og fået unger i Danmark.

- Problemet er ofte, at de ikke kan finde mad nok. Men der er mad nok i området omkring Nørreådalen, siger Hans Skov og fortæller, at storkene har brug for store arealer med græs.

- Marker med raps, korn og majs er først interessante for storkene, når der er høstet. Når afgrøderne er over 10 centimeter, har storkene svært ved at se føden. Lige præcis i dette område er mange af markerne og engene så våde, at majs, korn og raps ikke kan være her. I stedet har området høslæt eller marker med kreaturer, og der kan storkene finde mad, siger Hans Skov.

Folkene bag storke-indsatsen håber og tror, at området kan blive et fast sted med storkepar i Danmark.

- Måske kan der endda komme flere par på sigt. Vi gør plads til det, siger Hans Skov.

Hans Skov håber, at storkene lander i Viborg en gang i april. Hvis det sker, er der god mulighed for, at parret kan nå at yngle. Det skal nemlig helst ske, før forår bliver til sommer.