Stor mangel på praktikpladser

Mange elever må i skolepraktik, fordi virksomhederne ikke ansætter så mange lærlinge.