Stor mangel på lærepladser

Handelsskolerne i Skive og Holstebro mærker, at manglen på praktikpladser er på højeste niveau i 10 år.

83 elever fra Skive Handelsskole er lige nu i skolepraktik. De kan ikke finde en virksomhed, som vil tage dem i lære. I Holstebro er 20 kontorelever i skolepraktik på Uddannelsescenter Holstebro. Ifølge HK Midtvest er det nyt, at skolen i Holstebro afvikler skolepraktik inden for de merkantile fag. Skolepraktikken er en simuleret arbejdsplads til de elever, der ikke kommer ud på en rigtig virksomhed i lære.

Landsdækkende problem

På landsplan mangler 13.000 unge en praktikplads, og det er det højeste tal i 10 år. Det er især virksomheder inden for servicefagene, der svigte og ikke tager imod elever. Tal fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd viser, at kun hver femte af virksomhederne i de brancher uddanner unge.

Eleverne på erhversskolerne bliver flere og flere - men antallet af praktikpladser bliver mindre og mindre.