De Røde Barakker: Stedet skabte sikkerhed mod det voldsomme Vesterhav

Det er historiske bygninger, der sent tirsdag aften brød ud i brand. De Røde Barakker fortæller historien om Thyborøns tætte relation til havet.

I årene 1930 til 1945 blev de karakteristiske træbarakker opført tæt på Vesterhavet i Thyborøn. Placeringen var optimal, da bygningernes oprindelige formål var at huse værksted og remise for tog.

Barakkerne blev opført af det daværende vandbygningsvæsen, der her støbte elementer til kystsikring. De blev derefter fragtet via jernbanenettet mellem husene ad en smal skinnevej på diget ud til høfderne og ned på havnen. Barakbyerne blev placeret strategisk langs vestkysten, således findes lignende byer i Agger og Ferring.

I de sidste mange år har barakerne mest af alt været et vidnesbyrd om Thyborøns historie. Enkelte blev fjernet, mens en stor del bevarede placeringen i klitlandskabet ved Thyborøn kanal.

Den voldsomme brand sent tirsdag aften ramte området, hvor der drives restaurant og andre butiksaktiviteter. De gamle barakker var flyttet til området fra et andet sted i byen. Her var de moderniseret og omdannet til restaurant. 

Renovering og omdannelse

Et andet område af de oprindelige Røde Barakker blev i 2015 renoveret for et millionbeløb betalt af Realdania, Lemvig Kommune og Gert Normann. De fire renoverede barakker blev senere samme år åbnet som Sea War Museum, der rykkede fra Thorsminde til Thyborøn i den forbindelse.

Blandt andet fordi en stor del af samlingen på det nye museum var Gert Normanns private ejendom.

Selvom projektet gav de Røde Barakker en kærkommen renovering, så fremstår de den dag i dag med samme udtryk som ved opførelsen. Hele området omkring Sea War Museum blev ikke påvirket ved nattens voldsomme brand i Thyborøn.