Stadig færre bæltefikseres i Region Midtjylland

Det går den rigtige vej, når det handler om bæltefikseringer og anvendelse af tvang over for psykiatriske patienter i Region Midtjylland. Det afslører den årlige registrering af tvang i psykiatrien.

Ser man på udviklingen i antallet af personer, der bliver bæltefikseret, er der godt nyt. Udviklingen de sidste tre år viser et vedholdende fald. Fra 472 i 2013 over 419 i 2014 til 398 i 2015.

Men selvom færre personer bæltefikseres i Region Midtjylland, er der alligevel en markant stigning i antallet af bæltefikseringer.

- Det er der to hovedårsager til. Den ene er, at vi har en strategi om, at vi hellere vil bæltefiksere i flere korte perioder end én lang. Derfor er der en stigning i antallet af bæltefikseringer af mindre end otte timers varighed. Tilsvarende har Region Midtjylland den suverænt korteste varighed på bæltefikseringer, nemlig 6,6 timer, forklarer sygeplejefaglig direktør, Claus Lassen Graversen.

- At der er en stigning i de kortere bæltefikseringer kan afspejle det samtidige fald i mellemlange og lange bæltefikseringer. Nogle af de patienter, der tidligere blev langvarigt bæltefikseret, bliver i dag måske bæltefikseret i kortere tid,  siger enhedschef ved Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Selvskadende piger - stort udslag

Den anden hovedårsag til, at der samlet set er flere bæltefikseringer, er en meget lille gruppe patienter af selvskadende piger - omkring 20 personer - der står for 49 % af alle bæltefikseringer. 

- Det er en udvikling, som vi prøver at dæmme op for ved forskellige tiltag. Blandt andet har man på afdeling Q1 i Risskov startet et behandlingsprogram, der ser ud til at virke på den lange bane, fortæller Claus Lassen Graversen.

Kurser skal styrke udviklingen

Et af redskaberne er deeskaleringskurser, som ansatte i psykiatrien skal deltage i. Kurser, der ér påbegyndt, og som slutter i 2018.

- Her lærer medarbejderne, hvordan en potentiel konflikt kan afværges. Det giver uvurderlige redskaber, når man står i en svær situation. Derfor håber vi, at kurserne, sammen med vores andre indsatser, kan være med til at få antallet af bæltefikserede personer endnu længere ned end i dag, for vi er stadig et godt stykke fra at nå målet om en halvering af fikseringer, siger den sygeplejefaglig direktør.

Hele rapporten kan læses her