Spareplan: Færre akutbiler og ressourcer

Sparekniven rammer den midt - og vestjyske landsdel hårdt på både skadestuer, sengepladser og antallet af akutlægebiler.

699 millioner kroner. Så meget skal Region Midtjylland spare frem mod 2019. Derfor har regionrådets politikere nu udarbejdet en plan for, hvor de mange millioner kroner kan findes.

Region Midtjyllands sparekatalog består af i alt 120 forslag til 824 mio. kr. Regionsrådet skal vedtage besparelser for mindst 699 millioner af dem. Det svarer til godt tre procent af det samlede budget.

I følge Herning Folkeblads udregninger, så er der stor forskel på, hvilke dele af regionen, der rammes hårdest.

Hospitalsenheden Vest tegner sig for en syvendedel af den samlede besparelse - nemlig 118,3 millioner kroner. Det svarer til 5,6 procent af vest-sygehusenes samlede 2019-budget - pænt over den gennemsnitlige besparelse på 3,4 procent.

Blandt sygehusene rammes kun Hospitalsenhed Midt med 7,2 procent af sit budget relativt hårdere, mens eksempelvis Aarhus Universitetshospital nøjes med at miste 3,3 procent. Østjylland rammes altså ikke nær så hårdt som Midt - og Vestjylland.

Akutklinikkerne beskæres

I sparekataloget kommer regionen omkring en lang række områder, hvor det er muligt at finde nogle af de mange millioner kroner, der skal spares frem mod 2019.

Og sikkert er det, at sparekniven meget vel kan komme til at ramme den midt - og vestjyske landsdel hårdt på både skadestuer, akutlægebiler og sengepladser.

Blandt de vigtigste ændringer her i landsdelen er et forslag om at beskære akutklinikkerne i Holstebro, Skive, Ringkøbing og Silkeborg, så de fremover kun tager blodprøver og røntgenbilleder.

Det vil konkret betyde, at patienter fra Holstebro, der henvender sig til skadestuen med større skader, fremover skal sendes til Herning.

Skæres kraftigt i akutlægebilerne

Der er også forslag om at fjerne akutlægebilerne i Holstebro, Lemvig og Silkeborg mod til gengæld at etablere en ny med base i Struer. Og de sygeplejerskebemandede akutbiler i Skive, Tarm og Ringkøbing skal helt lukkes. I dag er i alt otte akutbiler i landsdelen. I 2019 vil antallet være nede på tre.

Planen foreslår også at samle neuro-rehabiliteringen i Hammel. Det betyder lukning af afdelingerne i Skive og Holstebro, og beskæring af afdelingen i Lemvig.

Får regionrådspolitikerne deres spareplan igennem, så  vil 38 senge i Silkeborg nedlægges for at samle den akutte modtagelse af medicinske patienter i Viborg.

Sygeplejerskernes talsmand kalder spareplanen for et svigt at både ansatte og patienter.