Sparekassen Thy med endnu et overskud

Gennem hele finanskrisen har Sparekassen Thy formået at præsentere overskud. Det er også tilfældet for første halvår 2013.

På trods af negativ kursregulering og øgede afskrivninger præsenterer Sparekassen Thy endnu et overskud og fortsætter dermed stimen af overskud trods finanskrise. Overskuddet for første halvår løber op i 9,2 millioner kroner, hvilket banken betegner som tilfredsstillende.

Godt gennem bankovertagelse

I løbet af det seneste år har pengeinstituttet overtaget Boddum-Ydby Sparekasse. En overtagelse, der er gået godt, selvom det har kostet på afskrivningskontoen. Generelt har sparekassen oplevet et stort fald i nedskrivningerne. Der er kun blevet nedskrevet for 6,9 millioner, hvilket er et betydeligt fald i forhold til samme periode i 2012.

 - Efter flere år med betydelige nedskrivninger er det en positiv udvikling, som også bekræfter, at vore kunder gennemgående har en god økonomi, siger direktør Ivan Christiansen i en pressemeddelelse.

Sparekassen Thy forventer at det endelige årsresultat for 2013 ender på et bedre niveau end sidste år.