Sparekassen Thy går markant frem

Sparekassen Thy fik overskud på 40,2 mio. kr. i 2013

Sparekassen Thy fik i 2013 det største overskud i de seneste 5 år, og direktør Ivan Christiansen finder, at det er et ganske tilfredsstillende resultat.

- Vi har forbedret resultatet fra 15,4 mio. kr. til 40,2 mio. kr., og det skyldes blandt andet, at indtægterne stiger, og at omkostningerne til personale og administration falder, forklarer direktør i Sparekassen Thy Ivan Christiansen i en pressemeddelelse.

Godt gennem finanskrisen

Sparekassen Thy har således haft overskud igennem hele finanskrisen. Den positive udvikling i driften af sparekassen lover godt for fremtiden, og den højere indtjening forventes at kunne fastholdes i 2014.

Nye kunder

Ud over de godt to tusinde kunder fra Boddum-Ydby Sparekasse i forbindelse med overtagelse af denne, fik Sparekassen Thy netto knap et tusind flere kunder, og de to forhold er naturligvis med til at forbedre indtjeningen.

Overskudsfordeling

Overskuddet på 40,2 mio. kr. efter skat bliver fordelt med 7,4 mio. kr. som afkast til garanterne, der har stillet 244 mio. kr. i kapital til rådighed, og med ca. 33 mio. kr., der lægges til egenkapitalen.

Opfylder fremtidens krav

Fra den 31. marts 2014 indføres der nye og skrappere krav til pengeinstitutternes egenkapital, og frem til og med 2019 vil kravene løbende blive skærpet. Disse krav opfylder Sparekassen Thy allerede, men skal vi fastholde en tilfredsstillende overdækning, er det et krav, at vi fortsat leverer solide overskud, således at vi kan modstå uforudsete tab og udsving i konjunkturerne, fastslår Ivan Christiansen.

Sparekassen Thy har hovedsæde i Thisted og 13 afdelinger i Nordvestjylland.