Søværns-kommando flytter til Karup

150 arbejdspladser er på vej til flyvestationen i Karup. Søværnets Operative Kommando skal flyttes fra Aarhus til Midtjylland

Som en del af forsvarsforliget er det planen, at alle de tre værn skal samles på ét sted - og det sted bliver i Karup.

I forvejen har Flyvertaktisk Kommando og Hærens Operative Kommando til huse i Karup.

- Jeg synes Karup har alle forudsætninger for, at kunne rumme de tre værn. Man råder over et kæmpe areal og en høj grad af viden og kvalificeret arbejdskraft. Jeg mener, Karup er det helt rigtige valgt, når man skal satse på at fremtidssikre det danske forsvar, siger Venstres folketingspolitiker Mads Rørvig.

Samlet forsvarskommando

Flyvertaktisk Kommando, Hærens Operative Kommando og Søværnets Operative Kommando kommer i fremtiden til at optræde som én samlet enhed under navnet: Den Værnsfælles Forsvarskommando.

Alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten er med i forsvarsforliget.