Skoven falder lørdag

Arbejdet med at fælde træer i Østerild Klitplantage begynder nu.

Skovrider Ditte Svendsen fortæller fredag aften til TV/MIDT-VEST, at motorsave og bulldozere allerede lørdag morgen rykker ind i Østerild Klitplantage for at pågynde træfældningen forud for det kommende vindmølletestcenter.

I alt 266 hektar skov skal fældes for at gøre plads til nye kæmpevindmøller på op til 250 meter. Træfældningen går i gang selvom Danmarks Naturfredningsforening har klaget over projektet til EU, som endnu ikke har taget stilling til, hvorvidt træfældningen er ulovlig.

Så sent som fredag mødtes flere hundrede i protestdemonstration mod vindmølletestcenteret - men det lokale erhvervslive glæder sig over, at arbejdet nu begynder.

- Lad os nu komme i gang og få aktiviteterne op at stå så hurtigt som muligt. Vi læner os selvfølgelig op ad, at man fra regeringens side mener, det er forsvarligt at gå i gang - og så må vi tro og håbe, at det er det rigtige, siger Peder Schjødt-Pedersen Formand, Thisted Handels- og Industriforening til TV/MIDT-VEST.