Skive arbejder hårdt for politiskole

Skive Kommune har optimale forhold for en ny politiskole. Det fremhæver kommunen i et prospekt, som i dag er sendt til Bygningsstyrelsen.

I kampen om en politiskole i Vestdanmark ligger Skive Kommune ikke på den lade side. De sender nu et detaljeret forslag til Bygningsstyrelsen, der sammen med Rigspolitiet er ved at analysere mulighederne. 

- Der er mange gode grunde til, at den nye politiskole vil ligge optimalt her i Skive. Skive ligger helt centralt i Jylland, og vi har et af landets mest solide rekrutteringsgrundlag, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard (V).

I oplægget er der afmærket to mulige placeringer, som begge lever op til Bygningsstyrelsens krav til et uddannelsescenter. I det ene forslag tages der udgangspunkt i eksisterende bygninger på Via University College, VIAUC, der i dag huser 400 lærerstuderende, men som har betydelig yderligere kapacitet. Gennem udnyttelse af ledig kapacitet og af fælles arealer såsom auditorium, foredragssal, kantinefaciliteter, idrætsfaciliteter, lærerværelse mv. samt tilkøb af tilknyttet bygning og opførelse af særlige politifaglige lokaler, giver dette forslag 15.140 m2.

- Jeg ser det som en optimal løsning, der kræver minimale anlægsinvesteringer. Jeg har allerede været i en positiv dialog med ejerne af bygningerne, VIAUC, og jeg kan oplyse, at ledelsen ser gode muligheder og oplagte synergier i såvel udnyttelse af fælles faciliteter som i et skabe et endnu stærkere fagligt og socialt studiemiljø til gavn for såvel studerende som personale ved at samle to uddannelser under ét tag, siger borgmesteren.

I det andet forslag anviser kommunen en byggegrund, centralt placeret i byens campusområde, hvor der kan opføres et nybyggeri på op til 15.000 m2 efter helt specifikke ønsker og krav til politiskolen.

Nu mener borgmester Peder Christian Kirkegaard, at det er på tide, at der bliver skelet til Skive.  

- Jeg kan ikke finde argumenter imod en placering i Skive. Det matcher i høj grad den politiske dagsorden om at skabe et Danmark i bedre balance, både ud fra geografiske og faglige kriterier. Efter udflytningen af 3900 statslige arbejdspladser, hvor Skive Kommune ikke var blandt de kommuner der modtog nye arbejdspladser, er der nu, via placering af uddannelsesinstitutioner udenfor de større byer, mulighed for at fastholde kursen mod et Danmark i bedre balance, siger han.