Skadelig signalkrebs kan ikke fiskes væk fra vandløb

Erfaringer fra Østjylland viser, at man ikke kan fiske sig ud af problemet med den invasive signalkrebs.

Den invasive signalkrebs, der har spredt sig til vandløb i store dele af Danmark, skal bekæmpes og helst udryddes.
    
Men det hjælper ikke at prøve at fiske den væk fra vandløbene.

Det skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.
    
- Indtil nu har mange danskere fisket krebsen for dermed at holde bestanden nede.
    
- Men nye undersøgelser viser, at hverken fritidsfiskeri eller kommercielt fiskeri kan begrænse udbredelsen af den invasive art, skriver styrelsen.

Flere eksperter slår alarm over antallet af signalkrebs. Der er ingen løsning på problemet med dem, og nu sætter de spor tydelige spor i naturen. Se TV MIDTVESTs indslag fra august her. 

Det er blandt andet erfaringer fra Østjylland, der danner baggrund for Miljøstyrelsens konklusioner.
    
Her har man blandt andet haft et vedvarende fiskeri efter signalkrebsen i Alling Å-systemet.
    
Men efter ti år med intensiv bekæmpelse er der ifølge myndigheden stadig en stor bestand.
    
Man skulle tro, at det ville hjælpe at fiske nogle eksemplarer af dyret op. Men sådan hænger det ikke sammen. Tværtimod kan det have den stik modsatte effekt:

- Opfiskning kan muligvis føre til opblomstring i bestanden, idet man fisker de store, dominerende individer, mens de mindre individer, der lades tilbage, kan drage fordel af den reducerede konkurrence, skriver Miljøstyrelsen.

Da fiskeri tilsyneladende ikke afhjælper problemet, ophæver styrelsen på den baggrund en forsøgsordning med erhvervsmæssig udnyttelse af signalkrebs.
    
Private må dog stadig gerne jage den uønskede art, hvis ambitionen er selv at sætte tænderne i signalkrebsen.
    
Signalkrebsen blev indført til Danmark i 1970'erne i forbindelse med et ønske om at bruge den til opdræt.
    
Men nu findes den ifølge Miljøstyrelsen i store dele af Danmark.
    
I 2016 kom krebsearten på EU's dødsliste over uønskede arter.

Problemet med krebsen er, at den kan udkonkurrere den hjemmehørende europæiske flodkrebs.
    
Signalkrebs kan også være bærer af sygdommen krebsepest, som den selv kan overleve, men som flodkrebsen dør af.
    
Dyret kan skelnes fra flodkrebs, ved at den har en hvid markering på kloen. Det særlige kendetegn har givet den navnet signalkrebs.
    
/ritzau/