Silkeborg får ny bydel – der er inspireret af New York

Bydelen får navnet Søtorvet.

På nuværende tidspunkt ligger der en parkeringsplads, en Kivckly og en tankstation i området. Foto: Silkeborg Kommune

Om få uger begynder arbejdet med en helt ny bydel midt i Silkeborg by.

Den nye bydel er tegnet af C. F. Møller, og det er AP Pension, der står bag omlægningen af det området, der kommer til at bestå af 32.000 kvadratmeter blandet bebyggelse, detailhandel, erhverv og en hævet grøn bypark inspireret af New York High Line.

Den nye bydel får rekreative arealer direkte til Gudenåen (Remstrup Å) og forbinder det kulturhistoriske område ved Papirfabrikken med Silkeborg midtby.

Lokalplanen for den nye bydel Søtorvet er netop godkendt i Silkeborg Byråd.

Læs også Nyt Jorn museum til en halv milliard

Byggeriet er opdelt i tre etaper.

Første etape: AP Pension går i gang med at bygge boliger og ny Kvickly-butik på Søtorvet. Planlægningen af arbejdet begynder i september 2017.
Anden etape: Kvickly flytter ind i den nye butik, og den gamle Kvickly rives ned, så 2. etape af bebyggelsen kan opføres.
Tredje etape: Er aftalerne på plads, vil AP Pension bygge 3. etape, hvor Circle K-tankstationen ligger i dag.
Går alt efter planen og falder alle aftaler på plads, kan den nye bydel stå færdig i 2019.

Starter i september

AP Pension ventes at gå i gang med planlægningen af første etape af den nye bydel allerede i september, og hvis alt går som planlagt og alle aftaler falder på plads, vil bydelens tre etaper kunne stå færdig i løbet af 2019.

Søtorvet er et stort område, der ligger centralt placeret i Silkeborg mellem midtbyen, Silkeborg Langsø, Slotsholmen, Remstrup Å, Papirfabrikken og Havnen.

I dag er der store parkeringsarealer, en stor Kvickly og en Circle K-tankstation.

Når det nye byggeri står færdigt vil der være cirka 280 nye ejer- og lejeboliger fordelt på otte huse, der får højder fra fem til otte etager.

Området er inspireret af New York High Line, hvor husene bygges på et hævet, offentligt byrum – byparken. Det giver en udsigt udover Silkeborg Langsø, havnen og naturen.  

Nye veje i bydelen

Den nye bydel ændrer vejene i området, så trafikafviklingen bliver bedre, og så vejene kan håndtere den forventede fremtidige trafik.
Det nuværende Kvickly-kryds ved Søvej og Christian 8.s Vej sløjfes.
Søvej føres i stedet ud i et nyt kryds ved Christian 8.s Vej lidt syd for det nuværende kryds, hvor det ene ben i krydset bliver indkørslen til Kvicklys vareindlevering under byparken.
Der bygges en ny vej fra Papirfabrikken, som føres ud til et nyt T-kryds ved Christian 8.s Vej lidt længere mod nord, hvor Kvickly ligger i dag.
Christian 8.s Vej flyttes samtidig væk fra Silkeborg Langsø, så der dannes en grund til et nyt Museum Jorn ved Silkeborg Langsø.