Siemens læsser mega-møller på mega-skib

Danmarkshistoriens største afskibning af vindmøller er i disse dage igang. For første gang samlet fabrikken mølletårnene inden de sejler ud. Det kræver et helt særligt skib.

Otte store 3,6 megawattmøller, 68 meter høje, hver på 300 ton. Det er den last skibet Bold Tern skal sejle til en ny vindmøllepark i Tyskland.

Normalt samler Siemens tårnene der hvor de skal stå. Men det er langt billigere at samle møllerne på havnen i Danmark. Derfor samler Siemens nu for første gang et læs møller inden afgang.

Det kræver et særligt skib at fragte otte tårne og 24 vinger med. Når den tunge, værdifulde last skal ombord, kan skibet Bold Tern slå fire store fødder ud på bunden af havnebassinet, og hæve skibet over vandets overflade. Det gør det nemmere og mere sikkert at læsse de store møller.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår skibet sætter kurs mod Tyskland.