Seksuelle overgreb mod børn på kommunale asylcentre

Aktindsigt viser overgreb mod børn på asylscentre drevet af Vesthimmerlands Kommune

Fem gange i 2016 er der indberettet seksuelle overgreb på asylcentre drevet af Vesthimmerlands Kommune. Det viser en aktindsigt, som TV MIDTVEST har fået adgang til.

Aktindsigten uddyber, hvad der er sket, men ikke på hvilke centre overgrebene er sket. Mange detaljer er streget ud i papirerne, blandt andet er det umuligt at se konkrete datoer og navne.

Det står dog fast at der i mindst to af tilfældene er tale om overgreb mod børn. Eksempelvis en sag på et børnecenter, hvor en person er meldt for at styre nogle af drengene til at begå overgreb.

På et andet asylcenter er en person blevet drukket så beruset, at han har mistet bevidstheden. Efterfølgende er der taget billeder af episoden.

I 2016 har Asylcenter Vesthimmerland drevet asylcentre ni steder i Midt-, Vest- og Nordjylland. Her i landsdelen drejer det sig om centre i Herning, Holstebro, Nykøbing og Rovvig.

Tre af de ni centre er børnecentre, og det er altså på nogle af de ni overgrebene eller forsøgene på overgreb har fundet sted. Oplysninger der kommer bag på borgmester Knud Kristensen fra Vesthimmerlands Kommune.

- Det må jeg da sige, at det er noget man bliver lidt forbavset over, siger borgmesteren.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Asylcenter Vesthimmerland. Knud Kristensen understreger, at der efter hans opfattelse har været taget hånd om de problemer, der måtte været opstået på de kommunale asylcentre.

- Har det været så grelt, at det var nødvendigt med en politianmeldelse, så er det også sket, skønnmer borgmesteren.

Det er ikke kun de berørte asylanansøgere, der er blevet påvirket af overgrebene. Kredsformand for Socialpædagogernes Landsforbund i Nordjylland , Peter Kristensen, er bekymret for sine medlemmer på centrene.

-  Selv om de er vant til at håndtere svære situationer, kan der opstå problemer, som kan være vanskelige at rumme for den enkelte. Derfor håber jeg at ledelserne også tager vare på det personale, der møder de mennesker som har været udsatte, siger kredsformanden.

Vesthimmerlands Kommune vil nu se på, hvordan de kan forebygge lignende overgreb i fremtiden.