Seks midtjyske byer er indstillet til Landsbyprisen

Der sker noget i de seks midtjyske byer, der nu kandiderer til Region Midtjyllands Landsbypris 2016.

Det gode landsbyliv kommer ikke af sig selv. Heller ikke i Feldborg, Gudum, Kjeldberg, Lyne, Nr. Søby og Thorsminde, som er de seks midtjyske byer, der er indstilliet til Landsbyprisen 2016. 

I alt 11 byer er kandidater til prisen, og her er det gode landsbyliv et resultat af gode ideer, nøje planlægning og masser af hårdt arbejde.

Byerne har taget initiativer, der dem væk fra landsbydøden og bidraget til at skabe levedygtige små samfund, som kan inspirere andre. Og det er netop meningen med Region Midtjyllands Landsbypris, der nu skal uddeles for ottende gang.

Kriterier

For at komme i betragtning til Landsbyprisen skal landsbyen eller gruppen af landsbyer højst have 2.000 indbyggere. Derudover skal kandidaterne kunne vise fremgang eller et bremset fald i antal indbyggere og have gennemført eller igangsat større projekter og initiativer, der viser nye veje.

Deres udvikling kan ofte tilskrives en planlagt udviklingsindsats, et stærkt engagement og samarbejde mellem borgerne samt en stor frivillig indsats og ofte også private pengebidrag.

Det er de lokale aktionsgrupper, LAG’erne eller kommunerne, der har indstillet årets kandidater.

150.000 kroner

Det er regionsrådet, der på baggrund af en indstilling fra et ekspertpanel udpeger prismodtageren. Prisen overrækkes til foråret og ledsages af 150.000 kroner. Pengene kan anvendes til fælles glæde for borgerne.

Region Midtjyllands Landsbypris blev i maj i fjor uddelt for syvende gang. De tidligere modtagere er (i kronologisk rækkefølge) Idom-Råsted i Holstebro Kommune, Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune, Endelave By i Horsens Kommune, Rødding i Skive Kommune, Nørager i Norddjurs Kommune, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune samt Glyngøre i Skive Kommune.

Ud over de seks midtjysker byer er det Barrit, Feldballe, Gjerrild, Tørring og Uggelhuse.

Feldborg, Herning Kommune
I Feldborg er der i 2015 etableret en friskole efter lukning af folkeskolen. I et samarbejde mellem BMX klubben, Feldborg Hallen og Herning kommune er der i 2015 bygget en BMX hal, der kan bruges til internationale stævner. Hallen er bygget med en betydelig opbakning gennem indsamling af penge og arbejdskraft samt med tilskud fra kommunen.
Byens fjernevarmeværk har etableret et solfangeranlæg, der har nedbragt varmeprisen betragteligt.

Gudum, Lemvig Kommune
Der er i Gudum etableret et nyt sognehus i den nedlagte folkeskole. Sognehuset er et moderne fælles samlingssted, der har afløst det gamle forsamlingshus og missionshus. Sognehuset er etableret gennem en lokal indsamling, eksterne fondsmidler samt et stort frivilligt arbejde med ombygningen. Livsstilshøjskolen, der blev startet tilbage i 2007 i det nedlagte plejehjem, er også et betydeligt aktiv for byen.
Den gamle Klostermølle er blevet renoveret og har i år genoptaget maling af mel.

Kjeldbjerg, Viborg Kommune
Forsamlingshuset og Kjeldberg Torv er omdrejningspunkt for udviklingen i Kjeldbjerg. Gennem en lokal indsamling og en donation er forsamlingshuset blevet kraftigt renoveret med fokus på energibesparelser. Viborg Kommune har købt og nedrevet den gamle købmandsbutik og udlejet grunden til Kjeldbjerg Borgerforening, der har etableret et torv. 

Lyne, Ringkøbing-Skjern Kommune
Der er i Lyne arbejdet med etablering af lokale cykelstier samt renovering af idrætshallen. Der er samlet ind lokalt til renovering af idrætshallen, ligesom der er lagt et stort frivilligt arbejde i renoveringen.
De to landsbyer Lyne og Sdr. Vium, har deltaget i et kommunalt projekt, 100 % Energilandsby. Det har ført til, at 70 boliger er blevet energirenoveret, hvilket har reduceret energiforbruget med 10 %. Der er generelt et tæt samarbejde mellem Lyne og nabolandsbyer, dog især Sdr. Vium.

Nr. Søby, Skive Kommune
Nr. Søby er fra at være en lille landsby vokset så meget, at den nu hænger sammen med Højslev Stationsby. Der er etableret en ny idrætshal ved Højslev skole med hjælp fra private indsamlinger og støtte fra virksomheder. Der er etableret en bypark i Nr. Søby, der benyttes til arrangementer.

Thorsminde, Holstebro Kommune
I Thorsminde er der gennemført en række projekter gennem de seneste år, bl.a. trappeanlæg for lystfiskere, forskønnelse og trafiksanering ved byens indfaldsvej, naturformidling m.m. Den gamle nedlagte skole er ombygget til Havets og Fjordens Hus, der udgør rammen for aktiviteter som et nyt nationalt center for coastal roning i samarbejde med Dansk Forening for Rosport. De mange projekter er baseret på en plan for udvikling af byen og sket gennem et omfattende frivilligt arbejde.