Sådan er reglerne for at skyde ulve

Regeringen kommer nu med et nyt ulveudspil, der skal gøre det nemmere at få lov til at skyde ulve.

Det skal nu være nemmere at skyde ulve. Foto: Iris / Ritzau Scanpix

Regeringen strammer nu efter eget udsagn grænsen for, hvornår den ellers fredede ulv er en såkaldt problemulv og derfor må skydes. Det skriver Jyllands-Posten.

Læs også Nyt ulve-udspil: Blå partier vil gøre nemmere at skyde problemulve

Så hvis en ulv gentagne gange kommer inden for 50 meters afstand af menneskelig beboelse, eller hvis den gentagne gange forcerer et "ellers velholdt hegn" for at dræbe husdyr, så skal den kunne skydes.

Tilladelsen til at skyde vil dog kræve konkret dokumentation fra borgere eller landmænd og fortsat godkendelse fra myndighederne.

Alligevel kalder miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) udkastet til de nye regler for en skærpelse.

- Vi skal have en tydeligere definition af, hvornår en ulv optræder problematisk og unaturligt, og hvornår vi så kan regulere den - altså skyde den, siger ministeren til avisen.

Han vil torsdag præsentere tiltagene på et debatmøde i Ulfborg.

Hvornår må man skyde ulven i dag?

Ulven er omfattet af EU's habitatdirektiv, der indeholder et forbud mod at skyde den forsætligt, da den er fredet.
Det betyder, at ulve kun kan reguleres/skydes under særlige betingelser, hvor Miljøstyrelsen kan give dispensation fra direktivets forbud.
Dispensationen kan gives, hvis der ikke findes anden løsning, og det ikke truer ulvens naturlige udbredelse.
  • Begrundelsen for dispensation kan være hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller for at forhindre alvorlig skade på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom.
  • Ulve skal være såkaldte problemulve, for at Miljøstyrelsen kan give dispensation til at regulere dem. Det kan foregå på følgende måde:
    • Du oplever problemer med en mulig problemulv.
    • Du anmelder hændelserne til den lokale ulvekonsulent hos Naturstyrelsen.
    • Ulvekonsulenten vurderer i samråd med Miljøstyrelsen, om der er tale om en problemulv.
  • Er der tale om problemulv, kan Miljøstyrelsen i mangel af andre løsninger give tilladelse til at regulere ulven.
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet