Ros til Sparekassen Thy fra Finanstilsynet

Kreditkvaliteten er højere end gennemsnittet ved tilsvarende institutter, siger Finanstilsynet blandt andet om Sparekassen Thy efter besøg.

Ordene er pæne efter, at Finanstilsynet har inspiceret Sparekassen Thy.

- Trods en relativt høj landbrugseksponering i sammenligning med institutter af tilsvarende størrelse er det Finanstilsynets indtryk, at kreditkvaliteten af sparekassens kunder er højere end i gennemsnittet af tilsvarende institutter, skriver Finanstilsynet blandt andet i deres redegørelse efter deres inspektion i oktober og november og fortsætter:

- Sparekassen har ingen engagementer, der udgør mere end 10 pct. af basiskapitalen

Ønsker bedre interne kontroller

Sparekassens største brancher er landbrug og fiskeri. De udgør 15,3 procent af udlånet, hvor landbruget tegner sig for størstedelen.

Banken har dog efter besøget fået påbud om at forbedre de interne kontroller. Der skal blandt andet tilføres flere kompetencer til risikostyringsfunktionen og compliancefunktionen.

Der blev i alt gennemgået 197 lånesager ved Finanstilsynets besøg.

Se hele Finanstilsynets redegørelse her: