Rekordmange skestorke yngler

I år har skestorkene sat ynglerekord ved Skjern Enge. Det skyldes blandt andet gode fødemuligheder og rævebekæmpelse.

Sommeren over vil der være god mulighed for at få et glimt af en skestork ved Skjern Enge. Storken med det skeformede næb har lavet intet mindre end 67 reder i området. Hvis ungerne kommer på vingerne, er der flere hundrede storke i vente.

- Aldrig tidligere har vi haft så mange skestorkereder i området, siger skovfoged og naturvejleder Niels Lisborg i en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen.

Gode fødemuligheder

Fuglene har optimale fødemuligheder ved engene. Her er store lavvandede søer, hvor skestorkene kan gå og snadre i vandkanten. Der er også mange skestorke, fordi der er rævesikret ved Skjern Enge, Danmarks største naturgenopretningsprojekt.

- Det bliver en fantastisk naturoplevelse for områdets mange besøgende, siger Niels Lisborg.

Skestorken kan opleves frem til september, hvorefter de trækker mod Vestafrika i vinterhalvåret. Modsat skestorken har det været en skidt ynglesæson for den velkendte hvide stork.

Ekstern link: Læs mere om skestorken her.