Regioner får lov at drive lægeklinikker i seks år

Der er desuden politisk enighed om, at læger kan få lov at drive flere klinikker

Richard Gaarn Svendsen, TV MIDTVEST

Regeringen har med samtlige partier i Folketinget i ryggen torsdag lagt en ny politisk aftale frem, der skal afhjælpe lægemanglen i flere områder af landet.
    
Aftalen betyder, at regionerne får lov til drive lægeklinikker i op til seks år mod i dag fire år.
    
Det har været blandt stridspunkterne i forhandlingerne, hvor De Konservative og Liberal Alliance har været modstandere. Det samme har de praktiserendes lægers organisation, PLO.
    
Derudover afsættes der flere penge i overenskomstforhandlingerne, så læger i yderområder, hvor der typisk er flere kroniske og ældre patienter, kan få en højere betaling for hver konsultation.
    
Det forudsætter, at PLO og regionerne kan blive enige om en model for en ny betaling.
    
- Vi giver også mulighed for, at privatpraktiserende læger kan købe ydernumre af hinanden. Det betyder meget for de yngre læger, at de ikke nødvendigvis skal ud og investere i en klinik, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).
    
- Det er en række af initiativer. Hvis alle løfter deres del af opgaven, er der større chance for, at man kan rekruttere læger til yderområderne, siger sundhedsministeren.
    
I januar kom det såkaldte lægedækningsudvalg med 18 konkrete forslag til at løse lægemanglen.
    
Partierne bag den nye aftale bakker op om at arbejde videre med alle 18 forslag.
    
- Der er ting i den her aftale, der kræver lovændringer, og så er der ting, der kan laves her og nu. Vi håber, at regionerne og de andre parter tager positivt imod det, siger Ellen Trane Nørby.
    
Partierne opfordrer regionerne, kommunerne, lægeorganisationer og andre aktører "til at arbejde målrettet med anbefalingerne" for at sikre en bedre lægedækning over hele landet.
    

FAKTA: Sådan skal lægemangel i yderområder løses

 • Regionerne får mulighed for at drive almenmedicinske klinikker i op til seks år mod i dag fire år i tilfælde af problemer med lægedækningen i et specifikt område.
   
 • Praktiserende læger får mulighed for at eje mere end ét ydernummer.
  • Det betyder, at de kan eje mere end én praksis. De får mulighed for at købe en praksis i et område med lægemangel og ansætte læger til klinikken.
    
 • Der afsættes et større millionbeløb i en treårig overgangsperiode til en såkaldt honoraromlægning i almen praksis.
  • Det betyder, at hvis parterne bliver enige om det i en overenskomstforhandling, kan læger med mange ældre eller kroniske patienter få en højere betaling for en konsultation.
    
 • Partierne giver derudover støttet til samtlige anbefalinger fra Lægedækningsudvalget, der i januar kom med 18 konkrete bud på en løsning af lægemanglen.
  • Det betyder blandt andet, at der oprettes flere studiepladser på lægeuddannelsen i Aalborg.

/ritzau/