Regionens første sundhedshus

Indvielse af nyt sundhedshus med mange funktioner under eet tag.

Region Midtjylland og Skive Kommune indviede tirsdag regionens første sundhedshus.

Skive Sundhedshus samler en lang række sundhedsfunktioner under et tag i byens gamle sygehus.

Huset indeholder blandt andet en akut-klinik for folk, der kommer lettere til skade. Dertil kommer en række ambulatorier, specialafdelinger og praktiserende læger. Desuden bruger Skive Kommune også en del af pladsen, blandt andet til et genoptræningscenter.

Region Midtjylland planlægger også nye sundhedshuse i Ringkøbing, Holstebro og Grenaa.

Formanden for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Carl Johan Rasmussen (S), fortæller her om perspektivet i de nye sundhedshuse: